MAIN PAGE > BY LAW / REGULATIONS / CIRCULAR

 

 
DETAILS
Title
Lembaga Pelabuhan Johor 
Description

Pekeliling Pelabuhan No: 12/01/2012

Pengisytiharan Keselamatan Kapal EPENS Sebelum Masuk Ke Perairan Johor.

 
Create By
Abd Rahman Bin Yahaya 

All Right Reserved © 2011 Johore Port Authority